THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Quý PHHS nhấp vào tiêu đề "THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022" để nhìn thấy được mẫu đơn vào lớp 1 năm học 2021 - 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

*Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học  2021 - 2022

Thông báo đăng ký trực tuyến lớp 1.docx

*Đơn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022. Quý PHHS nhấp vào mẫu đơn để tải về máy. Trân trọng!

MAU DON VAO LOP 1 NH 21-22 (1).doc

*Đường link đăng ký tuyển sinh vào lớp 1. Năm học 2021 - 2022

https://forms.gle/sorku8WKhP95Nf6Y8